Home»Zamówienia Publiczne»Ogłoszenia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

CUS.26.3.21

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów oraz oprogramowania na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

MGOPS.26.16.20

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń biurowych, komputerów, tonerów oraz oprogramowania na potrzeby MGOPS w Kozienicach.

MGOPS 26.15.20

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli oraz pojemników na potrzeby świetlicy środowiskowej przy MGOPS w Kozienicach.

MGOPS 26.12.20

Informacja o unieważnieniu postępowania

MGOPS 26.11.20

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze.

MGOPS.26.12.I.20

Zapytanie ofertowe na przygotowanie  i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży

z terenu gminy Kozienice w 2021.

MGOPS 26.12.20

Zapytanie ofertowe na przygotowanie  i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży

z terenu gminy Kozienice w 2021.

MGOPS 26.11.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kozienicach w 2021r.